Περιγραφή

Μνήμη 10 Μνήμες ταχείας κλήσης.

Πρόσθετα Χαρακτηριστικά Ρύθμιση Έντασης Ήχου Κλήσης.

4 πλήκτρα ταχείας κλήσης.

Επιλογή μεταξύ τονικού και παλμικού συστήματος.